Fællesaktiviteter

Årets gang i ABF Blommegrenen byder vanligvis på minimum: 

Sommerfest og Julearrangement. Derudover kommer diverse arrangementer, som vi hver især har lyst til at arrangere.

Generalforsamling og  2 Arbejdlørdage (forår og sensommer) er også en fast del af årets gang.

Til arrangementer, som afholdes udenfor sommersæsonen, lejer vi vanligvis Hus 88, som ligger 5 minutters gang fra os.