Kontakt Bestyrelsen: Bestyrelsen


Fællesmail: Til andelshavere

 

Administrator: Aurora Administration Aps 

 

Hjemmesideredaktør: Olez

Bestyrelsen består af:

 

Formand:

Hjalte Skov Walstrøm Lindbæk

formanden@abf-blommegrenen.dk


Næstformand:

Ole Svendsen
mail@olesvendsen.dk


Susanne Ravn

susannexravn@gmail.com


Jens Jørgen Koch

jensjorgenkoch@gmail.comSuppleanter:


Dina Aaager Zimling

daaz@mail.dk


Finn Møller

finml14@gmail.com